Oskar Kartozhinski (16. 2. 1882 Lyubcha – 28. 7. 1933 Los Angeles)

Pseudonym Norvezhski

Schriftsteller, Journalist

Werke
Erwähnungen
  • Oskar Kartozhinski: Arthur Schnitzler, 1909