Göteborg

Erwähnungen
  • Archi: Arthur Schnitzler nu i Stockholm, 17. 5. 1923
  • Även Stockholm är bra, 25. 5. 1923