Nordkap

Erwähnungen
  • Viggo Schiørring: Hos Arthur Schnitzler, 9. 10. 1904
  • Archi: Arthur Schnitzler nu i Stockholm, 17. 5. 1923