Svenska Dagbladet

Erwähnungen
  • [Guido Valentin]: Anatols diktare på besök i Stockholm, 18. 5. 1923