Fäderneslandet

Erwähnungen
  • Gaspard [=Viggo Schiørring]: Hos Österrikes mest framstående dramatiska författare, 23. 11. 1904