Karen Hammerich (21. 11. 1875 – 5. 9. 1904 Kopenhagen)

PMB

Masseuse

Erwähnungen
  • Gaspard [=Viggo Schiørring]: Hos Österrikes mest framstående dramatiska författare, 23. 11. 1904