Social-Demokraten

Erwähnungen
  • [Anna Lisa Andersson]: Arthur Schnitzler i Stockholm, 18. 5. 1923