Svenska Dagbladet

PMB

Erwähnungen
  • Arthur Schnitzler lämnade Stockholm i går, 24. 5. 1923