Dramaten (Institution)

Orte
Erwähnungen
  • Arthur Schnitzler om »Pandoras ask«, 17. 5. 1923
  • [Guido Valentin]: Anatols diktare på besök i Stockholm, 18. 5. 1923
  • Arthur Schnitzler lämnade Stockholm i går, 24. 5. 1923
  • Även Stockholm är bra, 25. 5. 1923